Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Διαδίκτυο Copyright © 2007
Εντυπώσεις και εικόνες από το Ενημερωτικό περίπτερο Ε.Ε.Σ. "Διαδίκτυο"
Δήμος Χίου
Ροδοκανάκη 13Τηλ:22710-44495
Δήμος Ομηρούπολης
Τρεις ΜύλοιΤηλ:22710-92460
Δήμος Καμποχώρων
ΧαλκειόΤηλ:22710-77022
Προγράμματα Σπουδών: Προχωρημένα Μαθητικά

Απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 14-17 ετών

Περιγραφή

Αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και θέλουν να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες – προχωρημένες γνώσεις που θα μετατρέψουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Οι πιστοποιημένες γνώσεις που αποκτούνται σε αυτά τα προγράμματα αποτελούν επέκταση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης του Η/Υ σε πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα και είναι άμεσα αξιοποιήσιμες και πρακτικά χρήσιμες στην αγορά εργασίας.

Διαδικασία

Μετά την εγγραφή του ο μαθητής αξιολογείται από τους εκπαιδευτικούς μας συμβούλους ώστε να ενταχθεί στο κατάλληλο για αυτόν επίπεδο και τμήμα. Η φοίτησή του περιλαμβάνει την παρακολούθηση των δύο τάξεων του Διαδικτύου και η διάρκεια της είναι έως και δύο χρόνια. Καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης χάρη στη συνεχή εποπτεία προόδου και τη διενέργεια τακτικών εσωτερικών εξετάσεων, ο γονέας παραμένει ενήμερος για τη εξέλιξη του μαθητή .

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

Κάθε μαθητής του Διαδικτύου λαμβάνει τα απαραίτητα βοηθήματα για τη σωστή εκπαίδευσή του: βιβλία, σημειώσεις και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για την καλύτερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης.

Αποτέλεσμα

Οι προχωρημένες δεξιότητες αποτελούν επένδυση ζωής για τα παιδιά και ένα απαραίτητο εφόδιο σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο μέλλον, όπου οι κάτοχοι πιστοποιητικών προχωρημένων γνώσεων πληροφορικής θα έχουν το προβάδισμα. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης, όλοι οι μαθητές είναι σε θέση να αποκτήσουν δίπλωμα που πιστοποιεί την ικανότητα χρήσης του Η/Υ σε προχωρημένο επίπεδο.

14-05-2008
Μεγάλη διάκριση για το μαθητή μας, Χρήστο Γαλάτουλα, που κατέκτησε την πρώτη θέση (για την τάξη της Β' Γυμνασίου) στο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό Λυσίας. Ευχόμαστε στο Χρήστο να επιτυγχάνει σε ό,τι έχει αξία στη ζωή του και να συνεχίσει να μας κάνει περήφανους.
Νεό Site Εργαστηρίων


Ακαδημία Δικτύωσης Cisco