Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Διαδίκτυο Copyright © 2007
Εντυπώσεις και εικόνες από το Ενημερωτικό περίπτερο Ε.Ε.Σ. "Διαδίκτυο"
Δήμος Χίου
Ροδοκανάκη 13Τηλ:22710-44495
Δήμος Ομηρούπολης
Τρεις ΜύλοιΤηλ:22710-92460
Δήμος Καμποχώρων
ΧαλκειόΤηλ:22710-77022
Προγράμματα Σπουδών: Μαθητικά

Απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 11-17 ετών

Περιγραφή

Σε αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης ο μαθητής αποκτά γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών του κόσμου των υπολογιστών. Τα παιδιά μυούνται στη σύγχρονη τεχνολογία και παράλληλα εμπεδώνουν τις βασικές έννοιες της επιστήμης της Πληροφορικής, αποκτώντας ουσιαστικά εφόδια αλλά και πιστοποιημένες γνώσεις από μικρή ηλικία.

Διαδικασία

Μετά την εγγραφή του ο μαθητής αξιολογείται από τους εκπαιδευτικούς μας συμβούλους ώστε να ενταχθεί στο κατάλληλο για αυτόν επίπεδο και τμήμα. Η φοίτησή του περιλαμβάνει την παρακολούθηση των τριών τάξεων του Διαδικτύου και η διάρκεια της είναι έως και τρία χρόνια. Καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης χάρη στη συνεχή εποπτεία προόδου και τη διενέργεια τακτικών εσωτερικών εξετάσεων, ο γονέας παραμένει ενήμερος για τη εξέλιξη του μαθητή .

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

Κάθε μαθητής του Διαδικτύου λαμβάνει τα απαραίτητα βοηθήματα για τη σωστή εκπαίδευσή του: βιβλία, σημειώσεις και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για την καλύτερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης.

Αποτέλεσμα

Με την ολοκλήρωση της φοίτησης, όλοι οι μαθητές είναι σε θέση να αποκτήσουν δίπλωμα που πιστοποιεί την ικανότητα χρήσης του Η/Υ σε βασικό επίπεδο αναγνωρισμένη από τον ΟΕΕΚ.

14-05-2008
Μεγάλη διάκριση για το μαθητή μας, Χρήστο Γαλάτουλα, που κατέκτησε την πρώτη θέση (για την τάξη της Β' Γυμνασίου) στο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό Λυσίας. Ευχόμαστε στο Χρήστο να επιτυγχάνει σε ό,τι έχει αξία στη ζωή του και να συνεχίσει να μας κάνει περήφανους.
Νεό Site Εργαστηρίων


Ακαδημία Δικτύωσης Cisco